fbpx

Przygotowanie firmy do eksportu

Każda firma, mniejsza czy większa, dąży do osiągnięcia jak najwyższych przychodów. Może dokonać tego na kilka sposobów, wśród których najbardziej skutecznym wydaje się eksport towarów czy usług na zagraniczne rynki zbytu. To sprawdzona metoda na rozszerzenie pola działalności firmy, uniezależnienie się od rynku lokalnego, dotarcie do nowych klientów i osiąganie wyraźnie większych zysków. Jednak, aby odnieść sukces gospodarczy poza granicami swojego kraju należy odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia działań eksportowych. Podstawą jest wykreowanie przemyślanej i rozsądnej strategii eksportowej. To pierwszy krok, który zaważyć może na pomyślności takiego projektu – sprawdź więc jak przygotować firmę do aktywności na zagranicznych rynkach!

Od czego rozpocząć przygotowania do eksportu?

Jeśli dany podmiot gospodarczy podejmie decyzję o rozszerzeniu terytorium swojej działalności, pierwszym krokiem, jaki musi podjąć, jest przygotowanie kompleksowej strategii eksportowej. Zwykle przejawia się to w wykreowaniu tak zwanego Planu Rozwoju Eksportu, w którym wskazuje się najważniejsze działania o charakterze marketingowym i nie tylko, które mają ułatwić wprowadzenie towarów i usług na docelowe rynki zbytu. Jest to element, którego po prostu nie można zbagatelizować, spełnienie jego założeń bezpośrednio przekłada się bowiem na eksportowy sukces danego przedsiębiorstwa. Taki plan przygotowywany jest w kontekście określonego etapu czasu, w trakcie którego zrealizowane mają być jego założenia. W ramach planu wyróżnia się następujące elementy: spis treści, wstęp, rekomendacje oraz część analityczną i projektową.

Dlaczego przygotowanie strategii eksportowej jest tak ważne?

Decydując się na rozpoczęcie ekspansji rynków międzynarodowych należy wieloaspektowo przeanalizować wiele kwestii, jak również podjąć co najmniej kilka ważnych decyzji. Fundamentalne założenia powinny wiązać się z wytycznymi, dotyczącymi celów uznanych za priorytetowe, charakterem rynku, na którym chce się rozpocząć działalność, jak również analizą obecnej sytuacji firmy – jej możliwości i ograniczeń. Wiedząc w jakim kierunku się zmierza oraz jakie środki można w tym celu wykorzystać o wiele łatwiej jest realizować teoretyczne założenia. Trzeba jednak pamiętać, że żaden plan eksportowy nie jest dokumentem sztywnym. Wręcz przeciwnie, powinien się elastycznie zmieniać i być odpowiedzią na pojawiające się w praktyce zjawiska, czy zdarzenia.

Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę rozpoczynając eksport?

Najważniejsze składniki, które powinna zawierać strategia eksportowa przedsiębiorstwa są następujące:

 • Analiza sytuacji w firmie – bezpośredni wpływ na możliwość poszerzenia działalności firmy o nowe terytoria wiąże się z jej ekonomiczną pozycją na rynku krajowym. Jeśli jest ona stabilna, wdrożenie strategii eksportowej ma sens. Ocena przygotowania firmy do eksportu powinna opierać się na faktycznych danych, a nie egoistycznych pobudkach przedsiębiorców.
 • Kierunek eksportu – podjęcie decyzji dotyczącej tego, na jakim rynku pragnie się działać powinno być poprzedzone jego dogłębną analizą. Należy zwrócić uwagę na przykład na: wielkość tego rynku, obowiązujące na nim trendy, zachodzące tam zmiany, działalność podejmowaną przez konkurencję, poziom cen, czy też typ klientów, z jakimi będzie się nawiązywało współpracę.
 • Budżet – w większości przypadków dalsze działania eksportowe podejmowane przez daną firmę warunkowane są przez ilość środków finansowych, jakie firma może przeznaczyć na ten właśnie cel.
 • Wybór produktów eksportowych – mając wiedzę na temat charakteru rynku, który chcemy podbić, należy wybrać konkretne produkty lub usługi jakie zostaną tam zaprezentowane.
 • Dystrybucja – w tym przypadku niezbędne jest określenie konkretnego sposobu dystrybucji naszych produktów lub usług, jak również wybór odpowiedniego kanału dystrybucji oraz innych form obecności na rynku zagranicznym.
 • Promocja firmy – sukces na rynku zagranicznym będzie możliwy do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy dotrze się do nowych klientów. Warto więc przygotować ciekawą strategię marketingową, w wyniku której będzie można przedstawić swoją ofertę potencjalnym odbiorcom.
 • Usługi eksportowe – dobrze jest także ustalić, z pomocy jakich podmiotów się skorzysta. Wśród nich wyróżnić można chociażby: obsługę prawną, księgowość, usługi transportowe oraz budowlane.
 • Harmonogram działań – strategia eksportowa nie może zostać wdrożona z dnia na dzień. Jest to proces wieloetapowy, a co za tym idzie czasochłonny. Warto więc określić czas, w jakim zostaną wykonane konkretne założenia stworzonego planu.

Podsumowanie

Obecnie, w porównaniu z innymi europejskimi państwami, Polska zyskuje miano lidera pod względem wzrostu eksportu. Warto więc nadal utrzymywać ten pozytywny trend i rozszerzać działalność firm i przedsiębiorstw na nowe, zagraniczne rynki zbytu, do których nasza aktywność dotąd nie dotarła. Tym bardziej, że umiędzynarodowienie przedsiębiorstw staje się znakiem współczesnych czasów. Podążanie za tymi zmianami pozwoli utrzymać znaczącą pozycję w danej branży.

2 thoughts on “Przygotowanie firmy do eksportu”
 • Jolka Odpowiedz
  19 października, 2019 at 11:21 pm

  Cześć wielkie dzięki za post !

 • Iga Odpowiedz
  16 grudnia, 2019 at 5:30 pm

  Hej, osobiście absolutnie zgadzam się z Twoim tekstem !

Post a Comment