fbpx

Outsourcing sprzedaży – Na czym polega i korzyści z niego wynikające.

outsourcing sprzedaży

Od kilku lat rynek outsourcingu w Polsce odnotowuje systematyczny wzrost. Wynika to z faktu, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw zauważa liczne korzyści płynące z przekazywania wybranych procesów biznesowych w ręce zewnętrznych partnerów, co w sposób bezpośredni przekłada się na rosnącą popularyzację outsourcingu.

O ile w poprzedniej dekadzie przedsiębiorstwa zlecały podwykonawcom głównie proste usługi (np. ochroniarskie), o tyle od początku 2010 r. obserwujemy wzmożone zainteresowanie usługami o charakterze biznesowym. Obecnie outsourcing stosowany jest na wielu płaszczyznach. W szczególności w takich obszarach jak księgowość, IT, kadry, badania i rozwój, a także sprzedaż, czy nawet produkcja.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem outsourcingu w ostatnich latach jest właśnie outsourcing procesów biznesowych związanych przedsięwzięciami handlowymi. W szczególności obejmującymi generowanie leadów sprzedażowych, cold mailing, cold calling, a także bieżąca obsługa partnerów biznesowych.

Na czym polega outsourcing sprzedaży?

Outsourcing sprzedaży polega na prowadzeniu działalności handlowej z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych, zarówno kadrowych jak i infrastrukturalnych. W niniejszym przypadku procesy sprzedażowe wykonywane są w całości lub w części przez wyspecjalizowaną w tym zakresie instytucję. Wdrożenie w firmie rozwiązań z zakresu outsourcingu sprzedaży powinno być poprzedzone dogłębną analizą. Dzięki niej przedsiębiorstwo jest w stanie dokonać optymalnego wyboru partnera, któremu powierzy poszczególne zagadnienia związane pozyskiwaniem nowych klientów. Ażeby wskazać optymalnego partnera należy, oczywiście w zależności od rodzaju zlecanych działań, wziąć pod uwagę doświadczenie branżowe w ramach danego zagadnienia, liczbę zrealizowanych projektów jak również zasoby kadrowe czy infrastrukturalne. Wybór właściwej firmy, wyspecjalizowanej w realizacji procesów outsourcingowych w interesującym nas obszarze, gwarantuje szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia samodzielnie przy tych samych nakładach finansowych i kadrowych.

Dlaczego warto postawić na outsourcing sprzedaży?

Czas, kiedy jedynym powodem, dla którego firmy decydowały się na skorzystanie z outsourcingu, były korzyści związane z oszczędnościami, bezpowrotnie minął. Oczywiście nadal jest to jedna z istotniejszych zalet takiej formy prowadzenia biznesu, jednak obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają doceniać inne przewagi wyniesienia części procesów poza własną organizację. Wśród podobnych zalet wymienia się w szczególności możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia firm wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach, w przypadku których nasze własne zasoby nie pozwoliłyby na uzyskanie podobnych efektów.

Korzyści wynikające z outsourcingu

Jakie korzyści możesz osiągnąć zlecając chociażby część procesu sprzedaży doświadczonemu i rzetelnemu partnerowi zewnętrznemu?

Oto kilka z nich:

  • Oszczędność – wynikająca z obniżenia kosztów prowadzenia sprzedaży w porównaniu z sytuacją, gdyby cały proces był wykonywany przez Twoich pracowników.
  • Odciążenie kadry Twojego przedsiębiorstwa – dzięki outsourcingowi Twoi sprawdzeni pracownicy mogą skupić się na tych aspektach działalności, w których są najlepsi.
  • Dywersyfikacja pomysłów – zewnętrze przedsiębiorstwo, posiadające odpowiednie doświadczenie sprzedażowe, może obiektywnie ocenić obecnie wykorzystywane przez Ciebie rozwiązania i znaleźć nowe, być może skuteczniejsze sposoby na osiągnięcie Twoich celów.
  • Zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia w zakresie działań sprzedażowych – wykorzystując outsourcing sprzedaży możesz sprawdzić potencjał nowych segmentów klientów czy nowych rynków zagranicznych nie ponosząc znaczących kosztów związanych ze zwiększeniem skali działalności (zatrudnieniem nowych pracowników, inwestycji za granicą)
  • Outsourcing sprzedaży umożliwia dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych lub marketingowych, których wdrożenie bezpośrednio w Twojej firmie wiązałoby się z nieporównywalnie większymi kosztami (np. baz danych, licencji, oprogramowania).

Jeżeli szukasz rzetelnego partnera zewnętrznego – Usługa Get-Lead jest skierowana właśnie do Ciebie. Zajmiemy się kompleksowo procesem pozyskiwania leadów sprzedażowych. Z przykładowymi efektami współpracy, możesz zapoznać się w tym miejscu: Case studies.

Post a Comment