fbpx

Dlaczego rozpocząć eksport? Motywy i zalety tego rozwiązania.

Dlaczego rozpocząć eksport

Głównym celem zarówno dużych przedsiębiorstw jak i podmiotów należących do sektora MŚP jest osiąganie możliwie największych profitów finansowych. Zwiększyć zysk można z jednej strony poprzez różnorakie działania redukujące koszty zmienne i stałe, z drugiej zaś poprzez zwiększenie sprzedaży, którą można osiągnąć dzięki poszukiwaniu nowych klientów. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę potencjalnych leadów sprzedażowych w Polsce coraz częściej krajowe przedsiębiorstwa starają się pozyskiwać kontrahentów na arenie międzynarodowej. I dlatego też właśnie eksport w ostatnich latach stawał się coraz popularniejszą formą pozyskiwania nowych kontrahentów.

Czym w ogóle jest eksport?

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją eksport to sprzedaż towarów i usług poza granicami państwa, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Dla wielu podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych, rynek krajowy jest zbyt mały, ażeby prowadzić efektywną sprzedaż, dlatego też poszukują nowych odbiorców w innych państwach. Przedsiębiorstwa inicjują proces internacjonalizacji na ogół właśnie od sprzedaży eksportowej, która nie tylko jest nieskomplikowaną formą ekspansji, ale również bardzo efektywną.

Zalety oraz wady eksportu jako formy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw

Podobnie jak i inne formy internacjonalizacji, również eksport posiada mocne i słabe strony. Wśród mocnych stron wymienia się głównie zwiększoną potencjalną liczbę leadów sprzedażowych na rynkach zagranicznych, niższe koszty wytwarzania wskutek osiągnięcia w produkcji korzyści skali i zwiększone przychody finansowe. W kontekście wad działalności eksportowej wskazuje się wyższe ryzyko w wypadku sprzedaży zagranicznemu klientowi na kredyt, dodatkowe koszty administracyjne (podróże, szkolenia, imprezy targowo-wystawiennicze) oraz zwiększenie nakładów na dodatkowy wykwalifikowany i doświadczony w handlu zagranicznym personel.

Motywy rozpoczęcia międzynarodowej ekspansji

Wśród motywów działalności międzynarodowej wymienia się determinanty reaktywne internacjonalizacji, związane z reakcją kadry zarządzającej na zmiany w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, oraz proaktywne, mające swoje źródło wewnątrz firmy.

Biorąc pod uwagę motywy reaktywne wskazuje się m.in. na otrzymanie niezaplanowanego zapytania ofertowego z rynku zagranicznego, podążanie za partnerem handlowym firmy z rynku krajowego, który rozpoczyna eksport, rozszerzenie sprzedaży sezonowych produktów, czy wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych w firmie. Wśród motywów proaktywnych wymienia się m.in. korzystną politykę Polski w zakresie wspierania działalności zagranicznej, motywację managerów do działalności na rynkach obcych, chęć zwiększenia zysku.

Podsumowanie

Rozpoczynając eksport za granicę przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest wiele instytucji państwowych, które oferują wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Z działalnością eksportową polskich przedsiębiorców powiązane są: Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, poszczególne izby handlowe oraz różnego rodzaju doradcy handlowi – zwłaszcza działający w polskich ambasadach.

Jeżeli chciałbyś rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne, zapoznaj się z naszą usługą generowania leadów B2B. Nasza szeroka wiedza i bogate doświadczenie, sprawiają, że podejmowane przez nas działania charakteryzuje wysoka skuteczność. Sprawdź przykładowe efekty współpracy w dziale case studies.

Post a Comment