fbpx

Bezpłatne techniki pozyskiwania leadów sprzedażowych cz. 2 – networking

Choć pojęcie leadów sprzedażowych dotyczy w szczególności marketingu internetowego, można je pozyskiwać także w inny sposób niż tylko wirtualny. Warto o tym pamiętać podczas wszelkich działań biznesowych, gdyż także spotkania face to face z potencjalnymi klientami czy kontrahentami pozwalają na uzyskanie wartościowych z perspektywy sprzedaży i rozwoju firmy danych kontaktowych.

Leady sprzedażowe w dużym uproszeniu są danymi kontaktowymi do potencjalnych klientów. Warto jednak to pojęcie nieco zawęzić, gdyż potencjalnymi klientami są wszyscy użytkownicy internetu, a zdecydowanie nie wszyscy są grupą docelową, do której firma chce dotrzeć z informacją na temat swoich produktów i usług. Bardziej szczegółowo leady sprzedażowe to zestawy informacji na temat osób i firm, a także sytuacji związanej z konkretnymi potrzebami, które jesteśmy w stanie zrealizować poprzez sprzedaż naszych produktów lub usług. Pozyskiwać leady sprzedażowe można na wiele sposobów. Za niektóre z nich trzeba sporo zapłacić, inne są darmowe, jednak wymagają odpowiednio zaplanowanych działań oraz umiejętności marketingowych. Darmowe generowanie leadów z pewnością przyda się nowo powstałym firmom, które dopiero zaczynają budowanie sieci kontaktów i nie dysponują zbyt dużym budżetem na płatne działania marketingowe.

Indywidualny plan generowania leadów

Generowanie leadów polega przede wszystkim na pozyskiwaniu danych kontaktowych osób lub firm, które mogą być zainteresowane zakupem produktu lub usługi. Najczęściej tego rodzaju działania prowadzone są drogą internetową za pomocą chociażby landing page, mediów społecznościowych, formularzy do wypełniania danych czy call to action, czyli wezwań do działania, na przykład pobrania darmowego e-booka. Proces generowania leadów powinien być indywidualnie dopasowany do potrzeb konkretnej firmy oraz do efektu, jaki za pomocą generowania leadów chcemy uzyskać. Warto jednak pamiętać, że poza działaniami prowadzonymi w sieci, generować leady możemy również podczas zawodowych i biznesowych relacji odbywających się face to face, w realnych kontaktach z potencjalnymi klientami czy kontrahentami.

Networking daje długofalowe efekty

W generowaniu leadów sprzedażowych bardzo pomocny okazuje się networking, czyli budowanie sieci kontaktów wśród osób potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami lub też w środowisku branżowym, które prędzej czy później będzie miało potrzebę skorzystania ze współpracy z nami. Networking jest działaniem długofalowym, dlatego nie należy oczekiwać szybkich efektów. Budowanie sieci kontaktów jest mocno rozłożone w czasie, tak więc na pozytywne efekty tych działań również trzeba poczekać. Niektóre działania networkingowe skutkują niemal natychmiast zrealizowaniem procesu sprzedaży, o innych natomiast często nawet zapominamy, o pojawiają się po dłuższym czasie.

Aktywne uczestniczenie w branżowych spotkaniach

Wiele osób błędnie postrzega networking jako jedynie wymianę wizytówek podczas spotkań branżowych. W rzeczywistości jednak daje on o wiele możliwości. Przede wszystkim, dobre i wartościowe leady można pozyskać podczas wszelkich wydarzeń branżowych, w których biorą udział przedstawiciele danej dziedziny z różnych regionów kraju czy świata. Udział w targach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach to nie tylko okazja do pokazania się w branży, zaprezentowania swojej oferty czy wymiany doświadczeń z innymi osobami lub firmami. To również możliwość generowania bardzo efektownych leadów sprzedażowych czy marketingowych. Nawiązywanie relacji z innymi przedstawicielami branży to szansa na znalezienie wśród nich osób lub firm, z którymi w przyszłości można realizować wspólne projekty lub poznać je na tyle, by wiedzieć, kiedy będą potrzebowały naszych produktów lub usług. Jeśli więc znajdziemy się na jakimś branżowym wydarzeniu, nie skupiajmy się wyłącznie na rozdawaniu wizytówek czy słuchaniu prelegentów, ale również aktywnie włączamy się w prowadzone dyskusje, dzięki czemu z pewnością zauważą nas te osoby, które mogą być zainteresowane dalszą współpracą czy nawiązaniem bliższej relacji biznesowej.

Networking buduje sieć efektywnych zależności

Wymiana wizytówek czy danych kontaktowych podczas imprez branżowych to okazja do dalszego budowania kontaktów i relacji z innymi. Takie osoby czy firmy można później zaprosić do sieci kontaktów w LinkedIn czy GoldenLine, co zdecydowanie ułatwi pielęgnowanie kontaktów w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobami lub firmami działającymi w sporej odległości od naszej firmy. Pozyskane w ten sposób kontakty można później wykorzystać także wtedy, gdy sami będziemy organizować ciekawe lub wartościowe wydarzenie branżowe. Z innymi osobami czy firmami z branży warto utrzymywać dosyć bliskie relacje, gdyż na bieżąco można monitorować ich potrzeby i szybko zareagować w sytuacji, gdy będą potrzebować produktów lub usług, które będziemy w stanie im zaoferować. Tacy potencjalni klienci są bardzo cenni, gdyż zarówno osoby, jak i firmy o wiele chętniej korzystają z usług podmiotów, które znają i cenią niż takich firm, które są dla nich całkowicie nieznane.

Przynależność do branżowych organizacji czy stowarzyszeń

Niemal każda branża, która działa na rynku, ma swoje stowarzyszenia czy organizacje, w których zrzeszeni są przedstawiciele biznesu czy instytucji powiązanych z konkretną gałęzią gospodarki. Swoje stowarzyszenia mają chociażby sprzedawcy, właściciele sklepów, rolnicy i organizacje rolnicze, firmy z sektora IT i nowych technologii, a także wszystkie inne branże. Obecność i aktywne działanie w takich stowarzyszeniach czy organizacjach ma znaczenie nie tylko prestiżowe, ale również umożliwia budowanie sieci naprawdę cennych i wartościowych kontaktów z innymi przedstawicielami branży. Jeśli stawiamy swoje pierwsze kroki w biznesie, warto więc dobrze poznać rynek w danej branży nie tylko pod kątem potencjalnych klientów, ale również organizacji i stowarzyszeń, do których warto dołączyć.

Warto stawiać na jakość, a nie na ilość kontaktów

Organizacje i stowarzyszenia organizują wiele spotkań, szkoleń, targów, konferencji, wyjazdów integracyjnych i kursów doszkalających. Uczestnictwo w takich wydarzeniach daje możliwość nie tylko rozwoju zawodowego, ale też poznawania przedstawicieli rożnych firm, instytucji i organizacji, które w bliższej i dalszej przyszłości mogą stać się klientami czy partnerami biznesowymi. Choć członkostwo w wielu przypadkach jest płatne, warto potraktować to jako inwestycję w rozwój własnego biznesu. Takie pozyskiwanie danych kontaktowych i generowanie leadów sprzedażowych jest o wiele bardziej skuteczne niż prowadzenie chaotycznych i często nieprzemyślanych działań w sieci. Trzeba pamiętać, że generowanie leadów nie polega na zdobyciu jak największej ilości danych kontaktowych do potencjalnych klientów. Chodzi o generowanie takich kontaktów, które z jak największym prawdopodobieństwem zakończą się dalszymi etapami procesu sprzedaży i podpisaniem umowy. Liczy się więc przede wszystkim jakość pozyskanych kontaktów, a nie ich ilość.

1 thought on “Bezpłatne techniki pozyskiwania leadów sprzedażowych cz. 2 – networking”
  • Leon Odpowiedz
    20 października, 2020 at 7:36 am

    Bardzo przydatna wiedza dotycząca generowania leadów sprzedażowych. Dziękuję za pomoc!

Post a Comment